HSH-1 แท่นเจาะสุ่มตัวอย่างแนวนอน

Horizontal Exploration Sampling Rig
HS-1 Horizontal Sampling Drilling Rig

HSH-1 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบพกพาแนวนอน เป็นสว่านวิศวกรรมเบาอเนกประสงค์น้ำหนักเบาพร้อมมุมที่ปรับได้อย่างอิสระ รูนำชิ้นส่วนที่ฝังไว้ล่วงหน้า, รูระเบิด, รูตรวจสอบ, บ่อน้ำสำหรับใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก, รูระบายก๊าซ, จุดยึด ฯลฯ
คุณสมบัติของแท่นขุดเจาะ: โครงสร้างกะทัดรัดขนาดเล็กน้ำหนักเบาเกียร์สองสปีดเคลื่อนย้ายง่ายและปรับมุมของรูได้ฟรี