อะไหล่แท่นขุดเจาะกระเป๋าเป้สะพายหลัง

01

แท่นเจาะกระเป๋าเป้สะพายหลัง

Portable Hydraulic Core Drilling Rig For

03

อุปกรณ์ขุดเจาะ

02

ดอกสว่านแกนหลักของกระเป๋าเป้

Compact Core Drills For Exploration Dril

04

ชิ้นส่วนเครื่องจักร Rig

Coring & Exporation Drill Rigs