HS-2A Electric Sampling Drilling Rig

​HS-2A Electric Sampling Drilling Rig.jp

HS-2A Electric Engine Sampling Drilling Rig บทนำโดยย่อ

HS-2A แท่นขุดเจาะสุ่มตัวอย่างเครื่องยนต์ไฟฟ้าผลิตโดย HANS เหมาะสำหรับอาคารอุตสาหกรรมทางธรณีวิทยาและงานโยธาสะพานทางรถไฟทางหลวงการสำรวจอุตสาหกรรมพลังงานน้ำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์การขุดเจาะขั้นสูงและการเจาะรูเจาะรูฝังตัวหลุมเจาะรูและหลุมในครัวเรือนขนาดเล็กตรวจสอบ HS-2A แท่นขุดเจาะสุ่มตัวอย่างเครื่องยนต์ไฟฟ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้โครงสร้างกะทัดรัดปริมาตรเล็กน้ำหนักเบาเกียร์สองตัวเคลื่อนย้ายง่าย