เจาะปั๊มโคลน Rig

​Hans 1602 Drilling Mud Pump.jpg

ปั๊มโคลนฮันส์เป็นปั๊มลูกสูบแบบลูกสูบแนวนอนสามเท่าแบบเบามีคุณสมบัติที่ดีหลายประการเช่นขนาดเล็กน้ำหนักเบาอายุการใช้งานยาวนานง่ายต่อการเคลื่อนย้ายประสิทธิภาพที่ดีและใช้ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมมาตรฐานหรือสากลจำนวนมากเหมาะสำหรับ โอกาสทางธรณีวิทยาการขุดเจาะทางวิศวกรรมธรณีวิทยาในระยะ 1,000 เมตรในหลาย ๆ ด้านเช่นทางรถไฟการอนุรักษ์น้ำโลหะวิทยาการก่อสร้างและธรณีวิทยา