HS-2D Electric Sampling Drilling Rig

HS-2D_Electric Sampling_Drilling_RigS.j

HS-2D Electric Engine Sampling Drilling Rig บทนำโดยย่อ

แท่นขุดเจาะสุ่มตัวอย่างเครื่องยนต์ HS-2D Electric ผลิตโดย Hans เหมาะสำหรับอาคารอุตสาหกรรมทางธรณีวิทยาและงานโยธาสะพานทางรถไฟทางหลวงการสำรวจอุตสาหกรรมพลังงานน้ำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์การขุดเจาะขั้นสูงและการเจาะรูเจาะรูฝังตัวหลุมเจาะรูและหลุมในครัวเรือนขนาดเล็กตรวจสอบ HS-2D แท่นขุดเจาะสุ่มตัวอย่างเครื่องยนต์ไฟฟ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้โครงสร้างกะทัดรัดปริมาตรเล็กน้ำหนักเบาเกียร์สองตัวเคลื่อนย้ายง่าย