กระเป๋าเป้สะพายหลังประสบการณ์การขุดเจาะ Rig

แท่นขุดเจาะแกนสำรวจเพชรแบบตื้นกระเป๋าเป้สะพายหลัง ใช้กันอย่างแพร่หลายในการสำรวจแร่ - การสำรวจ ทางภูมิศาสตร์เคมี ไปยังเส้นเลือดโพรบการสุ่มตัวอย่างแบบตื้นการ วิจัย ทางภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์ Geo-technical   วิศวกรรมการ สืบสวนและตรวจจับทางวิศวกรรมการสำรวจแหล่งน้ำมันและอื่น ๆ

  • การหาแร่

  • วิศวกรรมธรณีเทคนิค

  • การวิจัยทางธรณีศาสตร์

  • ซับในอุโมงค์

  • การตรวจจับการโค้งงอ

  • การสำรวจทางธรณีวิทยาวิศวกรรมทางหลวง

  • การสำรวจทางธรณีวิทยาวิศวกรรมไฮดรอลิก

  • การสำรวจน้ำมัน

  • ยื่นโอกาส