HS-2B แท่นขุดเจาะตัวอย่างเครื่องยนต์เบนซิน

HS-2BS_Horizontal Exploration_Sampling_
HS-2B Exploration Sampling Drilling Rig.

แท่นขุดเจาะสุ่มตัวอย่างเครื่องยนต์เบนซิน HS-2B ผลิตโดย HANS เหมาะสำหรับอาคารอุตสาหกรรมทางธรณีวิทยาและงานโยธาสะพานทางรถไฟทางหลวงการสำรวจอุตสาหกรรมพลังงานน้ำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์การขุดเจาะขั้นสูงและการเจาะรูเจาะรูฝังตัวหลุมเจาะรูและหลุมในครัวเรือนขนาดเล็กตรวจสอบ
แท่นขุดเจาะสุ่มตัวอย่างเครื่องยนต์เบนซิน HS-2B มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้โครงสร้างกะทัดรัดปริมาตรเล็กน้ำหนักเบาเฟืองสองตัวเคลื่อนย้ายง่าย