HS-2BS แท่นขุดเจาะตัวอย่างเครื่องยนต์เบนซิน

HS-2BS_Horizontal Exploration_Sampling_
HS-2BS Exploration Sampling Drilling Rig

บทนำโดยย่อของแท่นขุดเจาะตัวอย่างเครื่องยนต์เบนซิน
แท่นขุดเจาะสุ่มตัวอย่างเครื่องยนต์เบนซิน HS-2BS ผลิตโดย HANS เหมาะสำหรับอาคารอุตสาหกรรมทางธรณีวิทยาและงานโยธาสะพานทางรถไฟทางหลวงการสำรวจอุตสาหกรรมพลังงานน้ำการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์การขุดเจาะขั้นสูงและการเจาะรูเจาะรูฝังตัวหลุมเจาะรูและหลุมในครัวเรือนขนาดเล็กตรวจสอบ
แท่นขุดเจาะสุ่มตัวอย่างเครื่องยนต์เบนซิน HS-2BS มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้โครงสร้างกะทัดรัดปริมาตรเล็กน้ำหนักเบาเฟืองสองตัวเคลื่อนย้ายง่าย